Choď na obsah Choď na menu
 


PROGNÓZY na rok 2011

16. 12. 2010

Obrázok      

 

 

 

 

 

 

PROGNÓZY na rok 2011

podľa Numerológie ,

Tarotu a Osudovosti 

 

 

VEŠTICA -   ZORUNA - ZORA KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut
 poradca - liečiteľ

 

Človek sa snažil od nepamäti nájsť vhodné metódy                          na predpovedanie budúcnosti .

 

To čo nás ešte čaká , v nás vzbudzuje minimálne zvedavosť ,
obavy ale aj strach .                      

                                                                                                                                             

Veštenie  je súčasťou naších tradícií .                                                                                                   

Vedomosti o pôsobe ní vesmírnych rytmov na človeka ,telo a ducha vám

poskytune  úžitok pre zdravé spôsoby v  živote . 

                                                                                                                                                                                  

Takáto úprimnosť voči sebe samému bude pozitívnym krokom na zamyslenie .

Nezabúbajte na to , že každý máte slobodnú vôľu a každé rozhodnutie si urobíte vy sami . 

Nezabúdajte , že osud nie je pevne určený do posledného detailu

a väčšinou z neho máte vo vlastných rukách .  

Ak by ste niečo prešvihli , tak osud to prevezme za vás , ale budeto viac bolieť .

Človek sa stane vedomou bytosťou a pochopí svoj kozmický rozmer ,

karmu a svoj oud .

Počas svojho života prežívame rôzne skúšky ,

kritické obdobia , nástrahy , jamy a rázcestia , 

je treba sa vždy rozhodnúť správne ,

ísť zlatou strednou cestou života .                                  

Počúvať vnútorný hlas , hlas anjelov , prvé momenty sú najdôležitejšie .

Je tu všetko dôležité ako rôzne smernice , pravidlá a štatistiky .                                                 

Tieto fázy majú rozdielné účinky .

 

V roku 2011 nás čakajú rôzne dôležité veci ,                                            

budeme sa vzdávať starého nefunkčného a prijímať nové a

nepoznané , ovplyvní to aj náš život a život naších blízkych .

 

Máme pred sebou ďalší rok skvelých šancí .

 

Nové možnosti , nové vzťahy , cesty do cudziny a spoznávanie iných destinácií a kultúr .  

Určite prídu aj pohromy sucha , tepla , ohňa , očakávať môžeme sopečné činnosti ,              

tak aj dažde , záplavy , potopy , topenie ľadov a zväčsovanie vôd a morí a oceánov ,           

činnosť navyspytateľnej prírody ,                                                                                                     

rôzne katastrofy a straty na ľudských životoch ,                                                                                 

ale aj choroby , ktoré sa nám vracajú z minulosti .

Svetová aj naša kríza budu pokračovať , preto lebo sme poprepájaní s celým svetom ,  

budeme si uťahovať opasky  a budú úžšie peňaženky , či účty .                                   

Prichádzajú aj nevítané zákonné návrhy a je tu aj občianska nespokojnosť .               

Financie , banky  aj štát budu prejavovať v kríze , je to ešte hlbšie ako sa zdalo .  

 

Budeme vystavení na veľké nároky a to aj energiami i v našich telách ,

po zdravotnej stránke . 

Psychika a tráviace systémy a srdce budú viac ohrozované ako doteraz .                                 

Viac napätia a nervozity , citlivosti .                                                                                                 

Ľudia budú viac vnímavejší , citlivejší a zraniteľnejší .                                                                

Bude to obdobie hlbšieho rozmeru života všetkých okolo nás .                                          

Zapotreby veľa energie a lásky , harmónie a porozumenia

a pochopenia navzájom .         

Bude to rok komunikácií  , taktík a diplomacií .                                                                   

Posiľňovať vzťahy a budovať nové za pomoci  diskusie

o problémoch a riešiť zložité situácie .

 

ROK 2011 má v numerológii vibráciu čísla 4 .

Obrázok

 

  Ročná vibrácia čislo 4 .

 

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je aj Tarot  IV  CISÁR -

Panovník hmoty ,                                                                                           

je vládcom a súčastne  začiatnočníkom .

 

Predstavuje princíp niečo začať ,
obnoviť život .                                                                             

Cisár je silou v nás , ktorá prichádza a prináša nové možnosti života a lásky .                   

Pritom ide o vyrovnanie vnútorných rozporov a súvislosť tajomstva moci cisára pána . 

Posolstvo je dôležité, aby ste sily, ktoré disponujete, dokázali spútať

a cieľavedome nasadiť .

Koncentrujte svoje skúsenosti a svoju energiu .                                                                         

Pustiť sa do niečoho nového a tvoriť .

K všetkým životným situáciám pristupuje premyslene a s veľkou mierou

zodpovednosti a húževnatosti , usilovne pracuje až dôjde

k cieľu .                                                                     

Rešpektuje spoločenské pravidlá .                                                                                                     

Má však všetky atribúty na dosiahnutie vnútornej kontroly vo svojich rukách .                  

Nenechá sa ničím ani nikým vyviesť z miery ,  lebo vyrovnanosť je kľučovým slovom . 

 

S číslom 4 je aj disciplína a disponuje organizačnými schopnosťami , sú to aj vaše

najväčšie prednosti .

Je to praktičnosť , zručnosť , asertivita , pracovitosť ,rozvážnosť .               

Nenechať sa strhnúť k unáhleným záverom , ale naopak , dávať prednosť ,

pokojnému neunáhlenému prístupu v živote .

Inak sa stiahnu alebo sú drzí a útoční .                                  

Je tu nesmierná disciplinovanosť vo všetkých pracovných zvyklostiach .                        

Znamená to aj hromadenie bohatstva , predurčené budovať si najistejšiu existenciu . 

Navonok sa tvárite sebaisto , aby ste zakryli svojú citlivosť , nedostatok sebadôvery .    

 

Sú tu aj negatívné črty zakorenené ešte v detstve a to najmä vtedy ,

keď trpíte nedostatkom  lásky  a povzbudenia , tvrdá disciplína od rodičov ,

ako ušliapnuté stvorenie , utrpenie .  

Pozbierať odvahu , vzoprieť sa a uplatniť sa , aby ste nestratili pri iných

dominantných osobách vlastnú osobnosť .                                                 

 

Štvorka je praktické číslo , dáva ľudom talent organizovať seba aj svoj život  .                           

Je to svedomitosť a realita .

 

Uzemňuje ľudí , vie presadzovať a zastávať názor , keď niečo robí , tak to robí správne .       

Pre ľudí  je číslo štvorka veľkou zručnosťou , vecí ktorých sa dotýkajú realitou .                         

Je to číslo , ktoré zmenšuje dôveru v seba samého , pochybnosti o tom ,

či je tu schopnosť doviesť projekty , ktoré si predsavzali , až do konca .  

 

Materiálná istota hrá dominujúcu rolu .                                                                                  

Závislosť na materiálnej istote môže nadobudnúť prevahu a rovnako ,

tak prianie , aby sa v živote nič 

nezmenilo .                                                                                                            

Nedôverou v seba samého trpia a potrebujú duševnú podporu svojho okolia .                  

Okolo seba zbytočne vytvárajú stres , pretože sú veľký perfekcionisti .

 
ROK 2011 je aj rokom činského znamenia ZAJAC
- vodný zajac alebo mačka  ,
symbol nesmrteľnosti, ľudia sa dožívajú vysokého veku .

Obrázok

   Obrázok

 

 

 

Je prototypom pravej tolerancie a kamarádskej družnosti .  Má vyvinuté zmysly .         

Stmeľuje kolektív  a je dušou a radcom pochybujúcich .                                                                     

Vážny a opatrný , rozhoduje sa správne .                                                                                           

Má silné sociálne cítenie , je vynikajúcim učiteľom , dokáže zaujať okolie .                               

Má rád aj obdiv a potlesk , zadostiučineným je pre každého dôležité

ako nové šance a príležítosti .                                                                                                                                          

Zmeny má rad a nič ho nemôže viac znechutiť ako jednotvárna nuda .                                        

Nemá rád otvorený boj a je skôr stratég a výborný taktik .                                                         

Chytrá a taktická príprava  apredom prepočítaný výsledok .                                                           

Ide na istotu , nemá rád prekvapenie , komunikuje , miluje slobodu ,                                           

je dostatočne opatrný a rád si istí

zadné vrátka .                                                                                                                       

Žija vo snoch a fantázie , než v reálnom skutočnom živote .                                                      

Zajac nám ukazuje svetielko nádeje pre tento život .                                                             

Priaľelstvo a korektné vzťahy sú kľúčom k úspechu .  

 

 

     

 Čísla v roku 2011 ukrývajú veľmi veľa možností .

Obrázok      

 

 

 

 

Vibrácie čísiel

Jednotky sú čísla ako je asertivita , nezávislosť ,

chcú hrať prvé husle či vo vzťahu , či v práci ,

vo všetkom , byť na špici , na vrchole .

Sú tu dve jednotky , tak je to ako dupla .                

Ukrývajú určitú časť svojho života v tajnosti .  nerád sa niekomu zodpovedá .                              

V niektorej časti života sa budete musieť vyrovnať so samotou . 

Byť trpezliví a opatrní . 

Negatívne stránky ovládajú egocentrizmom a sebeckosťou , náladovosť .                          

Počúvať svedomie a vedomie , rozum .

Analytické schopnosti , silná mentálná úroveň . 

Zahľadení do seba , veľmi žiarliví a panovační , túžba vzrušenia až do krajnosti .            

Potreba pre istú mieru samostatnosti, úspechu a voľnosti .  

 

Každy si je strojcom svojho šťastia .

 

Číslo 2 je dualistické , oddané a nesebecké .

Prináša so sebou atmosféru láskavosti a citlivosti .

Je to číslo intuície , jemnocitu a pochopenia pre druhých .                                                             

Je to ako vnímavosť a šiesty zmyseľ , intuícia .  Komunikácie sú dôležité . 

Kľúčovým slovom je družnosť a potrebuje partnera pre ocenenie a

porozumenie  .                                                 

Na situácie sa pozerá z oboch strán a chápe stanovisko iného .                                        

Dôležité odburávanie nahromadeného vnútorného napätia .                                                        

Vynikajúce diplomatické schopnosti a láska k mieru . 

Číslom 0 pridaným za 2  je tu neistota a neohybnosť ,

hovorí sa tomu inkarnačná pauza .                                                        

Vstupovanie do väčšej hlbky kvalít .

Ak by sme brali obe jednotky ako číslo 11 ,  jedna znamená nezávislosť ,

ale dve vedľa seba

sa trú a preto vzniká rozpor , nedorozumenie , nieje tu nič jasné . 

Prepukne hnev , ak sa vymkné rozhovor z  rúk .                                                                                                           

Schopnosť aj kvalitnej komunikácie a vyrovnané ego .                                                             

Treba sa učiť o tom ako funguje svet .   

Rozdiely medzi vonkajším svetom a rodinou .                                                                    

Starostlivo kontroľuje súkromie a stráži si rodinu .                                                                     

Tento spôsob odlišnosťou života naráža na nepochopenie , aj keď má rád iných ľudí .  

 

Číslom 11 nám prichádzajú inkarnovaní anjeli , majú nepochopiteľní život

plní zvratov a  nástrah .                                                                                                                                            

Príjmime poslanie všetkých , ktorí dostali svoje úlohy v tomto svete ,

veď sme život vybrali a                                                                                                                                                                        

chceli sme ho prežiť tu a teraz , taký aký je .                                                                                                                                                                             

Jednička je nezávislosť a dvojka družnosť , tak že je to ťažké spojiť , je tu  citlivosť a

diplomatickosť , niekedy prekypuje aj drzosť a sarkazmus .

 

Pred nami sú veľké zmeny v citovej aj pracovnej oblasti .                                                               

Očakávajú nás nepríjemné rozhovory .                                                                                                    

Pri rozhodovaní postupujte veľmi  opatrne a takticky , či diplomaticky .                                       

 Asi niečo ešte zachránite .                                                                                                                  

Neúspechy nech vás neodradia  , ambicióznosťou a prosperitou bude vo váš prospech .

 

 

Všeobecne bude rok 2011 podľa planéty SATURN ,

- kontrakcia a zrelosť ako kľúčové slová  ,  čo znamená tvrdosť a prísnosť ,

ale Saturn aj

odmeňuje ak sa správate podľa neho disciplovane , v poriadku a pravidiel ,

zákona a času ,

náročný a plný nečakaných zmien v duchu očistenia sa od mnohých

nefungujúcich vzťahov  a

obmedzejúcich väzieb .  

 Súčastne ho považujú za životného učiteľa a otca času , je symbol skúseností a

zodpovednosti . 

Ostatné planéty , ktoré budu aktivovať v oblastiach príležitostí na zmenu

neuspokojeniam  k iným osobám .

Neskôr budu môcť upevniť a rozvinúť šance v pozícií oblastiach  vzťahov .

SATURN sa bude nachádzať vo váhach ,

to je v medziľudských a partnerských vzťahov .

Rast individualizmu , liberalizmu až extremizmu .

Jupiter tvorí napätové spojenie s Plutom , prinesie nárast aktivity kriminálnych živlov , 

podsvetia a nebezpečných organizácií .

Planéta Uran spôsobí agresívne správanie a túžbu po osobnom uplatnení .

Jupiter so Saturnom môže blokovať rast a expanziu a doviesť spoločnosť k discipline ,

pre vytvorenie nového priestoru .

Dôležitý moment pri planéte Neptun zosilní vplyv náboženstva, mystiky a silu kolektívu .

Na druhej strane formy únikov z reality drogy , alkohol , internet , počítače a iné .

Úlohou konštalácií je naučiť spoločnosť prejavovať pohotovo na náhle krízy .

Nárast po poznaní podvedomých síl v človeku aj tajných zákutí v duši .

V ekonomike možnosť regenerácie a ozdravenie finančných zdrojov ,

ekonomické ukazovatele .

Spoločenské a politické aktivity , projekty zamerané do budúcnosti .

Silný partner v ekonomike aj politike nám bude viac škodiť ako pomáhať .

Ku konci roku realizácie rôznych humanitných projektov , ideálov , spirituálne

či abstraktné roviny bytia .

Ukážu sa aj hranice a mantinely možností spoznávania cudzích obzorov ,

skúška pevnosti viery a sociálneho cítenia .

Ľudstvo sa otvorí novým myšlienkam , možnostiam ,

motiváciam a šanciam spojenia viac ako rozdeľovaniam .

 

Práve teraz žijeme v trhline .

Táto trhlina je energický priestor , ktorý spočíva medzi svetom ,

ktorý chcete prejaviť a tým v ktorom žijete teraz .

Je to priestor medzi snami a hmotou reality .

Táto trhlina sa môže zdať niekedy obrovská , je dočasná a dá sa ju uzavrieť .

Dopad na ľudstvo a planétu Zem je zásaditý .

Trhlina sa stáva stredobodom záujmu . 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

Planéta SATURN a iné  

                                           

                                                                             

 ROK 2011 ,

je pre ľudstvo zamerané na premostenie energií a prítomnosť pozitívnej sily a energie .

Hviezdy svoje tajomstvá odkrývajú veľmi opatrne , nie je to s presnosťou ,

čo nás čaká a neminie , ale isté náznaky sú tu .

Tak žime tu a teraz , tak prežijeme aj ostatok v každom roku . 

 

 

  ROK 2012 ,

znamená to , že planéty Saturn a Jupiter pripravia energie pre planétu ZEM 

a to ovplyvní jej  rovnováhu .

Energie ovplyvnia naše jednanie a naše vnímanie posunú viac do predu a uvidíme veci

nevídané , pravú cnosť to , čo všetko vzniklo v prechádzajúcich rokoch .

Od toho okamžiku bude život radostnejší a nebude sa podobať tomu životu ,

ktorý žijeme do tejto chvíle .

Tak zvaný koniec sveta , je vskutočnosti symbolizovaný zásadnou celosvetovou premenou . 

Ak nemáte pravú vieru a veríte v koniec sveta , 21.12.2012 ,

hovorí sa rozlúčte sa  so životom .

Zem sa len posunie do novej dimenzie vo vesmíre a bude zažívať rôzne premeny

na celom svete .

Čistota charakteru a správny spôsob života zvyšuje nároky v roku 2012.

Tak svoj život zariaďte tak , ako si ho predstavujete a chcete .

Myslením pozitív , harmónie , rovnováhy a lásky , viery a nádeje sa dočkáte

svojej cesty na ZEMI .

 

ZORUNA  ZORA  KOVAČIKOVA

poradca -liečiteľ
energo-kozmo-psycho-terapeut

 

 Obrázok

  

      

 

 

 

 

 

 

 

ZORUNA - veštenie na rok 2011 -

výber kariet  - TAROT 

zodiaku - ZNAMENIA

 

 

Prognózy na rok 2011 podľa znamenia a Tarotu . 

Obrázok 

 

 

  BARAN  

budete trochu neistý, ale vaša tvrdohlavosť si s tým poradí . 

V kľude si môžete realizovať rôzne tajné priania a plánovať nové zaujímavé aktivity .  

Je to pre vás silný a významný rok , získate pozície , karieru a spoločenské

postavenie . 

Vyvarujte sa egoizmu seba presadzovaniu .

Problémy riešte s úsmevom . 

Vytvorte si miesto pre nové možnosti , pre nový východ slnka a bohatú úrodu .

To je to o čo tu beží .

Tarot Smrť

- pekným spôsobom objasňuje , že nejde o smrť potlačovať , ani sa jej vzdávať .  

Ide o výzvu k osobnej slobode a plodnej existencie.

Nejde o fizyckú smrť .

Sú tu veľké zmeny a premeny v živote .

Je to schopnosť viesť jedinečný a plodný život .

Mnohé končí a mnohé začína . Nemajte obavy s rozlukou .

Práve teraz má byť do základu zničená stará skutočnosť , aby mohla dostať priestor  nová .

Večný život si môžete predstaviť tak , ako ste ho kedysi videli v detstve -

- ako nebo nad mračnami a nejaké peklo pod zemou .  

Existuje niečo vlastné , čo vyznačuje každého človeka jedinečného .

                                       

 

Obrázok     

 

 

BÝK

Bude vám dopriate plne realizovať svoje ambície a čaká vás veľmi prospešná zmena .

Pre vás to znamená náročnú prácu a zaujímavú výzvu . Hrdo sa k tomu postavíte čelom . 

Nepoľavte kujte železo pokiaš je žhavé . 

Ste pragmatici , ale teraz vesmírne energie vám ukážu duchovnú sféru

a venujte  pozornosť duši .

Zamerajte sa na skúsenosti a nestrácajte dobrú náladu . Nelpite na starom .

Budete mať pocit sebauspokojenia a dosiahnete krásnu odmenu .

Teraz ide o to , ako sa odovzdáte , ako sa vysporiadate , s tým , čo je väčšie než vy sami .

Tarot Sila

- je to cesta doprostred , do životného stredu, ktorý chápete nie ako vekový údaj ,

ale ako stav bytia , ako intenzitu a kvalitu života .

Je to stred niečoho , čo je väčšie než vy sami , stred priateľstva , vzťahu , partnerstva ,

rodiny a pracovného spoločenstva . 

Táto karta vyžaduje vlastní vzťah k láske , smrti a diablovi , chápanie ako nebo a peklo .

 

 

Obrázok

 

 

 

BLIŽENCI

Budete veľmi premýšľať a nebude to tak , budete realizovať dôležité rozhodnutia .

Ide vám úspech a šťastie , len si treba chytiť za pačesy , nenechať si ho ujsť .

Otvorte sa začnite prijímať nové myšlienky a ideály .

Zamerajte sa na priority . Nastúpte novú etapu vášho života .

Vo vzťahoch a citoch sa spoliehajte na intuíciu .

Stretnutia s ľudmi prinesú nové ponuky a úspechy .

pozor na intrigy , za k toré nebudete  vy zodpovedný .

Potrebovať budete tie správne energie a vitalitu .

Tarot Voz

- znamená pohyb , ale aj to môže stát na mieste .

Nájdite kúzelné slovo , ktoré vám umožní volnú jazdu vašeho ja , niečo sa tu pohybuje .

V skutočnosti vyjadruje vyžarovanie vlastného neznámeho ja

a vlastné neznáme možnosti . 

Je to dobré a žiaduce , že existuje rutina .

Buďte odvážní a energetickí pri tom , keď sa vyrovnáte so sebou .

Čím viac sa hýbete , tým dôležitejšie chápete , čo vami hýbe .

 

 

Obrázok    

 

 

RAK

Nastavte sa pozitívne , nestrachujte a konajte podľa svedomia a vedomia .

Necúvajte pred problémami , lebo vám to prinesie viac škody ako úžitku .

Pancier vám pomáha znášať rany života a osudu .

Vyhnite sa riešiť logiku a materializmus .

Zamerajte sa na všeobjímajúcu lásku , tu nájdete oporu a radosť . 

Niektoré realizácie prinášajú viac škody ako potešenia , pripravte sa aj na krachy  .

Rozhodujte sami  za seba a kritiku neprijímajte . Hnev neduste v sebe , príčiny  odstraňte .

Tarot  Velekňaz

- vystupuje v trojej podobe s kľučom s troma kruhmi .

Pretože v každom človeku žije nejaká zvláštná pravda , má každý , čo povedať .

Prejavte sa teda aprofitujte aj zo skúseností ostatných .

Dajte najavo všetkými silami aj slabosťami , čo je vo vás ,

čo považujete za správne , čo potrebujete .

Zostávajte otvorení voči tomu, čo vám ostatní majú povedať .

 

 

Obrázok    

 

 

LEV

Pokúste sa trošku uvoľniť , nenechávajte sa zväzovať zvykmi a okolím .

Zmeňte svoj štýl života a chovania .

Úspechmi sa nechváľte , tie sa pochvália same .

Ak chcete hmotný zisk , nastál správny okamih .

Dôsledok je aj nadvláda ega a útlak ducha .

Stretnete sa s niekym záhadným a príťažlivým , ukáže vám cestu životom .

Okolnosti vás dotlačia k reorganizácii aktivit vo voľnom čase ,

pozor na falošné lichôtky .

Nová energia vám prinesie prelom v spravnej chvíli .

Tarot Blázon

- vás povedie do stredu osoby , často citovému vlastnému ja .

Zostaňte otvorení a slobodbí pre všetky možné udalosti aich varianty ,

buď úplne na začiatok , alebo úplne na koniec .

Ako blázni ste pripravená pre experimenty a poučenie z nich .

Budujte svojú originalitu a uskutočnite svoju osobnú slobodu .

Snažte sa spracovať a uzavrieť minulosť a budúcnosť ,

aby vám nič nebránilo do tej miery , byt prítomní v každom okamžiku . 

 

 

Obrázok    

 

 

PANNA

 Konečne vám bude prinesené uspokojenie a radosť .

Začnete objavovať nové a nepoznané .

Riešte chaotické veci systematicky , venujte sa tomu , čo vám prináša potešenie .

Nová dôvera vám umožní nemyslieť na pochybnosti .

Neuhýbajte sa nátlakom a krikom .

Nebalansovať na jednej nohe , ale nastoliť jasné a jednoznačné riešenie

vašeho spôsobu života .

Pracovitosť a dôslednosť ocenia vaši kolegovia aj blízky .

Dbajte o životné prostredie .

Praktizujte zábavy aj odpočínok pre váš organizmus .

V bežnom živote sa dotýkate hviezd , vyššie ciele , sú to rôzne pojmy .

Tarot Hviezda

- prináša neobmedzené možnosti ducha , je nutné spojiť hranice a podmienky

ľudského života .

Zvýraznite brilantnosť ,krásu a pravdu , talent a svoje znalosti .

Zaujmite stanovisko , kto o šťastí stále len sníva , nech si dáva pozor , aby ho neprepásol .

Roztopte zamrznuté pocity . Nepríjemnosť , žiarlivosť , nedôveru nádherne spracujete .

Zlé skúsenosti spracujte a riešte , krásne nádeje vysnívajte až do konca a uskutočnite ich .

 

 

Obrázok

 

 

 

VÁHY

Pretože zmena je život a často aj pozitívna a prinesie vám aj negatívne reakcie ,

pokúste sa spraviť menší kompromis .

Nebojte sa rizika , strach vám môže pokaziť príležitosť , inak príde únava a ospalosť .

Pokiaľ sa vám to nebude chcieť , kľudne sa nechajte niekym ovplyvniť

a dotlačiť k tomu . 

Máte zvážiť a posúdiť každú situáciu , najsť riešenie , ale zároveň sa nevyhýbajte  

problémom , nedajbože ich nezamlčujte .

Nežite minulosťou , žite tu a teraz prítomnosťou , myslite aj na budúcnosť .

Nebojte sa zmien .

Konečne začnite jednať priamočiare a šance chyťte za pačesy , získate ocenenie

a zlepšenie vo vzťahoch .

Myslite na to , čo je pre vás prioritou a nebojte sa priznať chyby a omyly .

Tarot Diabol

- je zaťažený úsudkami a predsudkami , že sa zdá dôležité a skutočné obrazy

a symboly , ktoré majú pozitívne významy , tak aj negatívne .

je treba presne rozlišovať , čo je pozitívne a čo negatívne .

Chaotické pocity a skúsenosti nezaháňajte , ani neposiľujte .

Nechajte čas pracovať za vás .

Prejavte odvahu k novému potvrdeniu svojích schopností a možností .

Často nie ste si istý a točíte sa v blúdnom kruhu .

Zmyselné tabu oddeľte od zbytočností , otvorte dvere trinástej komnaty a prekročte prah .

 

 

Obrázok

 

 

 

ŠKORPIÓN

Uzatvárate jeden cyklus v živote , uvedomte si spálenie nedoriešených problémov .

Začína nový cyklus , urovnajte si medziľudské vzťahy , ukážte všetkým , že ich máte radi .

Budete sa spoliehať hlavne na seba , rozhodne sa nenechajte ovplyvňovať

iným ľudmi .

Hviezdy vám umožnia realizovať rôzne tajné priania a túžby .

Planéty vám budú koplikovať prehnané požiadavky ,

treba sa ukľudniť a nastane zhoda a mier .

Stačí si ustrážiť svoj životný štýl , celý rok bude v slušnej forme . 

Počúvajte vnútorný hlas .

Všetko dobre popremýšľajte a pripravte sa na podnikateľské zámery , buďte svojím pánom .

Spoliehajte sa na prirodzené vplyvy , vaše nápady , pracovitosť a spoluprácu

s inými ľudmi . 

Tarot Veža

- je jedna z najťažších , ale aj najkrajších lekcií .

Ťažká , ale krásna , kvôli umeleckému tvoreniu , svojho obsahu , životnej sviežosti

a rozvinutiu života v jeho bezprostrednosti .

Veľa vecí končí búra sa a nové sa začne budovať .

Najprv odhoďte všetky predsudky ,bojujte za ochranu životných podmienok

a záchranu života .

Každý vidí svet svojími očami , podarí sa vám však pozrieť do očí inému s láskou ,

pochopením a poznaním či porozumením .

Nasaďte všetku svojú energiu , nalaďte sa na procesy a události s veľkým presadeným,

uchránite sa pred negáciami .

S násilím a láskou , so životom ohrozeným a ochranou sa stretávate v symboloch

a hlavných póloch zaoberajúc s najsilnejšimi ľudskými energiami .   

 

 

Obrázok

 

 

 

STRELEC

Pravá jasná myseľ , cieľ a názory sú dobrým odrazovým mostikom pre ďalší vývoj života .

Využite to pre dosiahnutie rovnováhy a vyrovnanie všetkých myšlienok a pocitov 

za posledné hektické roky . 

Ukážte všetkým , že cesta lásky neni prázdny pojem a človek nemá riešiť všetko násilím ,

krikom alebo hrozbami .

Nastavte sa pozitívne a je tu rok pre vás vo financiach , úspechu a dôležitých kontaktov .

Je tu vyššie riziko , budete mať pochybnosti , ale trochu usilovnosti a premýšľania

je zlato na dosah .

Nebuďte zahľadený do seba , lebo vám hrozí kritika a neadekvátne reakcie .

Snažte sa rozhodovať dobre , ale aj rýchlo a okamžite v situácii . Nie je to nič  ťažké .

Veľké úsilie prinesie aj stresové situácie . Jednoduchá rada , riešte to ,čo je dôležite .

Tarot Miernosť

- umenie , naznačuje veľké vízie a riziká .

Je tu chýbajúca hĺbka , predvídavosť a pochopenie .

Oheň a voda sú prvky . pri ktorých v alchýmii vzniká zlato .

Znamená aj šťastné spojenie neba a zeme , sveta a podsvetia , v osobnom merítku

vedomie a svedomie .

Je to očista ohňom a vodou . Je tu aj vyššie ja , osobný strážny anjel .

Zoberte rozpory vašeho života do rúk a poučte sa z nich .

Neignorujte ani pred nimi nekapitulujte . Berte veci také aké sú chápte , čo vám chcú povedať .

Každá vec je dokonalá, keď môže naplniť svoj účel .

 

 

Obrázok

 

 

 

KOZOROŽEC

Neistota a zmätok , môžu prevádzať vaše jednanie a myšlienky po celý rok .

Bude nutnosťou riešiť partnerské záležitosti vo všetkých polohách .

Nenechavajte si našepkávať egom a od tak zvaných priateľov .

V tomto roku máte šancu spoznať , kto je opravdivým priateľom , ktorý vás podporí

a kto vásvyužíva vo vašom postavení alebo pomoci .

Postavte si nejaké hranice a mantinely ,

ale sa nenechajte obmedzovať a myslite na praktické veci .

Prepadnú vás romantické nálady a začnete sa ohliadať okolo seba , nastal čas zmien .

Objaví sa mnoho zaujímavých ponúk a budete si aj vyberať ,

neponáhľajte sa s rozhodnutím .

V niektorých prípadoch sa treba pozrieť na klady a zápory , ktoré overia vaše schopnosti . 

Pokiaľ sú stresové situácie , závisí to na vašom chovaní, reagovaní starého ,

dobré a osvedčené . 

Tarot Zamilovaní

- od dávnych dob je láska a poznanie dvoma stranami istej mince .

Krok za krokom sa dosiahne vyššieho stupňa lásky , rôzne momenty jedinej jednoty.

Čím viac niečo poznávame , tým viac to milujeme .

Oči lásky sú očami ducha .

Čím zreteľnejšie rozdiely , tým plodnejšie zhody . 

Prameň šťastia a raj , rozvoj  všestranného vedomia . 

Ujasnite si predstavy , svoje priania a očakávania , čo pre vás znamená raj . 

Symbolika vyjavuje diky alchýmie ,

že veľká láska a životná perspektíva znamená výrobu zlata .

Nasaďte všetku silu lásky a poznania ,

aby ste si mohli udržať a rozvíjať svoje šťastie .   

 

  

Obrázok

 

 

 

VODNÁR

Najdite súzvuk medzi povinnosťami , radosťami , nezávislosťami , materiálnymi

zabezpečeniami a cestou ducha .

Dať si do rovnováhy disharmóniu vo vašom živote .

Milostný život je mimo vašu kontrolu .

Neľpieť na financiach , majetku aj vzťahoch , je to rok problémov s týmito témami .

Viete prekonať rýchle zmeny ,

nezanedbávajte rozvoj všetkých zložiek ľudskej osobnosti .

Prinesie to rôzne riziká v podobe obáv , nepríjemností, sebeckosti .

Chýb sa treba vyvarovať . Hlavu ovládne vaše ja , intuícia a túžby .

Príde pocit sebauspokojenia.

Netrpezlivosť a impulzívnosť konania , hádzanie polien pod nohy , komplikácie rôzne .

Preukazujte svoje schopnosti , buďte pripravení , treba nabrať sily inak  vyčerpanosť .

Tarot Spravodlivosť

- vyžarovanie síl , obraz pevnosti a pevných línií ,

ktoré vyjadrujú zásadu držať sa pevne

osobného stredu .

Počiatky , pocity , myšlienky sú prejavom dospievania

a treba ísť cestou osobného stredu .

Istá neistota , námaha identifikovať veci a události , ťažké pochopenie ,

osobné pohnútky , úlohy vnímať veci a osoby , aj keď nepoznáte . 

Toto všetko treba presť , aby ste odstúpili od predsudkov , pýchy a ľahostajnosti

ku spravodlivosti , sile a vyrovnanosti .

Aby ste toho dosiahli , nemôžete skrývať protiklady ,

ale máte chápať správne proporcie

a umiestnenie jednotlivých energií , potrieb  a nárokov .

Vyrovnajte sa s argumentami a proti argumentami a vyvoďte z toho záver .

Čím presnejšie využijete nasávujúce rozpory , tým milosrdnejší bude rozsudok .

 

 

Obrázok

 

 

 

RYBY

AK chcete dosiahnuť vnútorné uspokojenie , tak sa vám ponúka nová možnosť .

Kombinácia práce a pomoc iným , je aj pomoc vášho ducha tu na zemi .

Venujte dostatok času cvičeniam a energiam , ktoré vám pomôžu vyrovnať energie

jin a jang v tele  .

Sú tu nové výzvy a podrobenie skúšok v pracovnom a súkromnom živote .

Budete sa spoliehať na prirodzené vplyvy , nápady ,

usilovnosť a spolupráce s inými ľudmi .

Preto sa priateľte s takými  ľudmi ,

ktorých budete potrebovať a ich pomoc môže byť aj kľúčová .

Trochu pribrzdite s vašou predstavivosťou  a nehľadajte problémy  všade .

Niekedy sa vykričte a povedzte to , čo vám najviac leží na srdci .

Všetko pôjde starými koľajami , dokiaľ sa nevrhnete do nových činností a dobrých

originálných nápadov .

Jednoduchšie bude riešenie zvýšiť aktivity vo voľnom čase .

Tarot Pustovník

- vyjadruje osamelosť a opustenosť .

Nech  je mladý či starý , ukazuje veľké úlohy a nadanie .

Stelesňuje človeka , ktorý v danom okamžiku rieši svoje problémy a plní svoje úlohy ,

nezametá ich pod koberec .

Riešte svoje problémy a nevytvárajte si nové .

Sám seba zdokonaľuje , rozmnožuje a zbiera plody svojho nadania .

Nič nepotlačovať a nič nezdôrazňovať . 

Tak dokážete so všetkým niečo podniknúť , včetne starostí nepriazne ,

prianí a nárokov na šťastie , ktoré vy a vaší blízky skrývate .

Spoľahnite sa na svoje osobné vnímanie a pocity . Berte to však vážne .

Pochopíte svoju duchovnú dimenziu , rozšíri sa váš rozum a zaujmete šťastnú polohu ,

kedy so všetkým splyniete .

 

ČAS PRINÁŠA OSUD A PROGNÓZY

 

 

ZORUNA - veštenie

ZORA KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut
poradca-liečiteľ

 

Obrázok

 

             

 

 

 

 

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok

 

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky anjeli a víly